top of page

Vstupné

Děti do 1 roku zdarma

Děti od 1 roku

Po-Ne - 135,- celodenní vstupné

po 17.  a ZTP hodině zvýhodněné vstupné 90,-

Zvýhodněné vstupné pro školky 90,-/dítě - cena obsahuje vstupné a pití pro děti, učitelský dozor zdarma

Uzavření pro ostatní hosty. 

Doprovod zdarma

bottom of page